Retencja

Nawodniony Ogród to także zbiorniki wodne, retencja i sztuka wodna.

Dzięki zbiornikom zamkniętym oraz otwartym pomagamy w retencji wód opadowych i roztopowych.
Wspomagają one systemy nawodnieniowe i są darmowym źródłem wody, przyczyniającym się do znacznych redukcji kosztów wody!
Wykorzystując wody opadowe przyczyniamy się do ochrony środowiska i chronimy nasze zasoby.

Dodatkowo wykonujemy zbiorniki podziemne do magazynowania wody.
 
Tworzymy także zbiorniki retencyjne związane z projektami „Moja Woda”, dofinansowanymi z projektów rządowych, samorządowych oraz Europejskich.

Pomożemy wybrać i wykonać system przechowywania wody przy domach, osiedlach oraz powierzchniach utwardzonych.